Zorgloos Tekenen

Tekenen is een heerlijk medium om ideeën te ontwikkelen en te verzamelen. Daarnaast is het ook een kunstvorm op zichzelf. Veel mensen hebben door onderwijs of afkeurende opmerkingen het zorgeloos tekenen verleerd.

Graag verleid ik mensen over te gaan tot een meer intuïtieve manier van tekenen, waarbij een onderwerp langzaam benaderd wordt in plaats van het onderwerp onmiddellijk vast te leggen definitieve contourlijnen. Op deze manier worden vlekken, vlakken, punten en lijnen verkend.

Dit spelend tekenen is belangrijk om het plezier en zelfvertrouwen in het tekenen zonodig te herstellen en daarmee de absolute vrijheid te verkrijgen om een tekening als kunstwerk te laten ontstaan.

Belangrijke elementen als de balans tussen licht en donker en evenwichtige compositie worden later geïntroduceerd. Ze komen als vanzelfsprekend aan bod.