Opdrachten 

Kent u een persoon, een huiskamer of een plek in de openbare ruimte waarvoor u een beeld/schilderij wil laten maken?

Bel mij en samen bedenken we een concept , een uitvoeringsplan, een tijdschema en een financieel plan.

Dit geldt ook voor speciale onderwijs opdrachten, maatwerk sessies zoals een cultuurplan bedenken en uitvoeren voor 30 Chinese kinderen in de zomer van 2019.

Maatwerk

De kern van een opdracht is het zo dicht mogelijk vanuit de wensen van de opdrachtgever een product te realiseren

Heeft u een idee voor een beeld tekening of schilderij in kleur en maat dan maak ik een vaak verschillende ontwerpen voor U.

Wanneer u kennis hebt genomen van de verschillende ontwerpen, uw keuze hebt gemaakt en  daar volledig achter staat, ga ik verder met de gekozen versie. We blijven in contact en u kunt het proces volgen.

Uw input is belangrijk en wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de uitvoering.

Daarna wordt het beeld schilderij gepresenteerd en bij goedkeuring en betaling  kan het meegenomen worden.
Omdat de meeste van de eerst uitgewerkte ontwerpen goed van kwaliteit zijn worden vaak de eerdere ontwerpen ook mee genomen en alsnog verkocht. 

 

BOK-logo

Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars, BOK

De Beroeps Organisatie Kunstenaars, BOK is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de belangen van professionele beeldend kunstenaars in Nederland. BOK is anno 2018 de meest actieve organisatie in de professionele beeldende kunstsector. De oprichters, bestuurders en medewerkers van BOK maken zich hard voor de zakelijke en artistieke belangen van onze beroepsgroep, daarnaast lobbyen zij in de politiek voor een beter kunstbeleid. Kunstenaar Henk Hofstra is, naast mede-oprichter, de huidige voorzitter van BOK en bestuurslid van de Stichting Continuïteit Beeldrecht.

Galeries online  

Exposities Permanent

OPDRACHT AIRBNB KUNSTBEMIDDELING TEKENAARS AANBIEDING